FMIS beheer on demand.

Een FMIS vergt best wat onderhoud. Facilitaire processen en wensen veranderen en wat vaak resulteert in aanpassingen aan het FMIS. De meeste facilitaire organisaties hebben daarom een functioneel beheerder in het team of krijgen deze gedetacheerd vanuit de IT afdeling. 

Echter, de capaciteit van een functioneel beheerder in dienstverband is constant maar de vraag vaak variabel. Daarnaast vergt het beheer van een FMIS specifieke kennis.

WeJoin biedt daarom FMIS Beheer on Demand. WeJoin wordt dan ingeschakeld als achtervang voor de eigen functioneel beheerder, of het functioneel beheer wordt volledig aan ons uitbesteed. Zo kan support worden opgeschaald wanneer het nodig is, en afgebouwd als dat niet meer zo is.

onze

uitgangspunten