FMIS implementatie.

Een FMIS speelt een cruciale rol in veel facilitaire processen en bevat cruciale data voor het maken van onderbouwde keuzes. Mits het op de juiste manier wordt geïmplementeerd.

Vaak wordt de implementatie door iemand “erbij gedaan”. Het FMIS pakket is dan niet of te weinig toegespitst op de processen en er is aandacht voor het begeleiden van de verandering onder medewerkers.

Om dat te voorkomen en een optimale implementatie te garanderen zet WeJoin zich in als tolk tussen jouw facilitaire organisatie en de FMIS leverancier en behartigt daarbij de belangen van jouw organisatie. Wij verzorgen de implementatie van begin tot eind en zorgen zo voor een FMIS dat optimaal aansluit bij jouw facilitaire processen.

WeJoin heeft al diverse FMIS implementaties en optimalisaties begeleid waaronder die van Gfacility, TOPdesk, Prequest, IBM Tririga, Planon en Axxerion.

onze

uitgangspunten

Onze

Werkwijze.

Een FMIS implementatie begeleiden wij in een aantal stappen.

De eerste stap is het inventariseren van de facilitaire doelstellingen en processen.

De doelstellingen worden besproken en aanwezige processen worden in kaart gebracht en getoetst.

Er wordt vervolgens een plan van aanpak opgesteld en besproken met het team zodat iedereen weet wat er te gebeuren staat.

In samenwerking met de FMIS leverancier zorgt WeJoin ervoor dat het implementatietraject tot in de puntjes verloopt. Afhankelijk van de situatie in jouw organisatie kan ervoor worden gekozen om in één keer live te gaan, gefaseerd per module over te gaan, of om met het nieuwe FMIS schaduw te draaien naast bijvoorbeeld het oude FMIS.

Parallel aan de implementatie wordt er gezorgd voor training en duidelijke werkinstructies voor de teamleden die met het nieuwe FMIS aan de slag gaan.

Uit eerdere implementaties blijkt dat klanten het prettig vinden om WeJoin ook na de implementatie als partner te houden voor vragen, wijzigingen en diverse wensen zoals het koppelen van het FMIS of het weergeven van de data in een dashboard.

Ook kan WeJoin op verzoek blijvend het functioneel beheer van het FMIS op zich nemen. Zo hoef jij hier geen capaciteit voor vrij te maken en kan dit efficiënt en met de juiste kennis worden gedaan.

stel een vraag

of

stuur een appje